Wilman historia


Pienryhmäkoti Wilma Oy perustettiin Orimattilan Pakaalle kesällä 2001.

Wilman kasvatuksellisena ideologiana on ollut alusta asti lasta kunnioittava ja yksilöllisesti huomioiva kasvatusote. Koemme, että aikuisen tehtävänä on olla rinnalla kulkijana, jolloin nuori voi turvallisesti eheytyä ja kasvaa yhteiskunnassa pärjääväksi jäseneksi.

Työntekijöiden koulutus ja ammattitaito on edellytys onnistumiselle. Jokaisella työntekijällä on omat vastuualueensa ja erittäin tärkeä rooli omaohjattavien lasten asioiden hoitajana sekä yhteistyötahojen kanssa tehtävässä aktiivisessa yhteistyössä.

Kesällä 2020 Wilma täytti 19 vuotta. Vuosiin on mahtunut monta tarinaa ja useita hyviä, onnistuneita suhteita. Monet nuoret pitävät meihin edelleen yhteyttä ja apua annamme vaikka jälkihuoltovuosistakin on jo aikaa. Nuoria kutsutaan myös säännöllisesti perinteiksi muodostuneisiin teemailoihin. Varmin vieras Wilma-kodissa on tuore äiti tai isä, joka tulee esittelemään pienokaistaan :)

Koemme onnistuneemme kasvatustyössä ja olemme hioutuneet hyväksi, toimivaksi tiimiksi, jonka arvomaailma ja tapa nähdä maailmaa on hyvin saman suuntainen. Wilmassa vallitsee ainulaatuinen Wilman kodikas tunnelma.

Lapsi ja nuori saa kokea olevansa tärkeä, hänestä huolehditaan ja välitetään. Ja se näytetään!