Perhen kanssa työskentely


Kasvatus- ja hoitotyössämme toteutamme perhekeskeistä otetta työmme lähtökohtana. Aktiivinen yhteydenpito Wilmaan sijoitetun lapsen vanhempiin ja läheisiin, ja siitä muodostuva side ovat laadukkaan ja kantavan yhteistyön pohjana työssämme. Perheiden ja läheisten mahdollisuuksien mukaan tapaamme perheitä heidän kodeissaan. Mitä paremmin saamme vanhemmat kasvatuskumppaneiksemme, sitä paremmin lapsella on rauha kasvaa arjessaan, ja lapsen luottamus ympärillä olevien aikuisten yhteiseen päämäärään kehittyy ja vahvistuu. Henkilökuntaamme koulutetaan SILTA-ohjaajiksi (SILTA-ohjaaja tukee vuorovaikutussuhteita huostaanotetun lapsen, tämän biologisen vanhemman ja lapsen omaohjaajan välillä).


Wilma on pienryhmäkoti, jossa ovet ovat avoinna lapsen perheelle ja läheisille. Perinteeseemme kuuluu kesäinen läheistenpäivä, johon kutsutaan lasten perheet ja läheiset viettämään päivää yhdessäolon, syömisen ja pihapelien merkeissä. Vuosien myötä läheistenpäivä on saanut suuren kannatuksen lasten läheisiltä ja muodostunut tärkeäksi osaksi perinteitämme.

Vanhemmilta saatu palaute on ollut selkeä; Wilmassa koet olevasi aina tervetullut!