Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Toiminta-ajatus


Tarjoamme eri-ikäisille lapsille ympärivuorokautista kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Työskentelymme pienryhmäkodissa perustuu omaohjaajaparityöskentelyyn, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisten voimavarojen huomioimisen. Omaohjaaja toimii lapsen rinnalla kulkijana muodostaen turvallisen, pitkäaikaisen ja kuntouttavan aikuiskontaktin. Omaohjaaja pitää yhteyttä kaikkien yhteistyötahojen kanssa lapsen kokonaisvaltaisen huolenpidon takaamiseksi, ja varmistaa lapsen henkilökohtaisen hoito- ja kasvatussuunnitelman toteutumisen perhekeskeisyyttä korostaen. Kuukausittain omaohjaaja raportoi kirjallisesti lapsen elämästä sijoittavalle sosiaalityöntekijälle.

Pienryhmäkodissamme kaikki kouluikäiset lapset käyvät koulua ulkopuolisessa opetuksessa tarvittavien tuki- ja luokkamuotojen turvin. Koulunkäyntiä tuemme lapsen henkilökohtaiset voimavarat huomioiden. Kannustamme lasta löytämään itselleen sopivan, ohjatun harrastuksen, sekä keskitymme yhdessä olemiseen ja tekemiseen.

Työmme päämääränä on auttaa lasta kehittymään eheäksi ja vastuuntuntoiseksi yksilöksi sekä selviämään itsenäisesti elämässään ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Itsenäistymisen tueksi pienryhmäkodissamme on oma itsenäistymispolku ja jälkihuolto-ohjelma.

 


Pienryhmäkoti Wilma Oy, Männistöntie 77, 16390 PAKAA

  näytä normaaliversio » Ylös