Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Itsenäistymispolku -Tuetusti itsenäisyyteen


Wilmassa kasvatuksemme tavoitteena on itsenäinen, elämäänsä vastuullisesti suhtautuva nuori. Nuori aloittaa itsenäistymispolun pienryhmäkodissamme asuessaan. Itsenäistymispolku sisältää arjen oikeuksien ja velvollisuuksien harjoittelua yhdessä aikuisen kanssa, pyykkihuollosta virastoasiointiin. Itsenäistymisen osa-alueita harjoiteltuaan nuoren on luontevaa siirtyä jatkumona jälkihuoltoomme.

Ennen jälkihuoltoomme siirtymistä kartoitamme nuoren vahvuudet ja haasteet, joiden pohjalta teemme yhdessä nuoren, läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa jälkihuollon asiakassuunnitelman. Moni nuori oppii hallitsemaan arjen sisältämät kuviot, mutta haasteellista on oppia elämään itsensä kanssa. Elämänhallinnan turvalliseen opetteluun on tuttujen aikuisten tuki välttämätöntä.


Jälkihuolto -Yhdessä aikuisuuteen


Jälkihuoltomme perustuu omaohjaajaparityöskentelyyn. Jälkihuollostamme vastaavat ohjaajat tuntevat nuoren sijoituksesta lähtien ja jatkavat työskentelyä nuoren kanssa yhteinen historia voimavaranaan. Jokaiselle nuorelle räätälöidään oma jälkihuollon asiakassuunnitelma, joka vastaa hänen elämäntilanteensa tarpeita.

Pienryhmäkodista nuori muuttaa yksityisiltä markkinoilta hankittuun asuntoon. Muutettuaan asuntoon nuori voi viettää alussa viikonloppuja pienryhmäkodissamme. Myöhemminkin tilanteen edellyttäessä nuori voidaan ottaa intensiivijaksolle pienryhmäkotiimme. Itsenäisesti asuvalla jälkihuoltonuorellamme on mahdollisuus tukeutua pienryhmäkotimme aikuiseen ympärivuorokautisesti sekä osallistua järjestämiimme harrasteisiin ja tapahtumiin.

Omaohjaajapari on yhteistyössä nuoren kanssa kaikilla elämän osa-alueilla hänen kanssaan luotujen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Nuoren jälkihuollon asiakassuunnitelmaa päivitämme säännöllisesti asiakassuunnitelmapalavereissa. Kuukausittain tai sovitusti omaohjaaja raportoi kirjallisesti nuoren elämästä sosiaalityöntekijälle.

 


Pienryhmäkoti Wilma Oy, Männistöntie 77, 16390 PAKAA

  näytä normaaliversio » Ylös