Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Arvot


Wilman arvot on luotu ja otettu käyttöön yhdessä työyhteisön kanssa.

Kodikkuus
Wilmassa kodikkuus korostuu tunnelmassa ja ympäristössä. Turvallinen ympäristö ja arjen rutiinit luovat lapselle turvaa. Tilava omakotitalo ja avara piha antavat lapselle mahdollisuuden omaan paikkaan ja toimintaan. Seitsemänpaikkaisessa talossamme jokaisella lapsella on oma huone, joka on sisustettu lapsen toiveiden mukaan. Kodin askareissa olemme kaikki mukana, jolloin lapset saavat kokemuksen tavanomaisista kodin puuhista.

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
Kodissamme vallitsee kunnioittava ja salliva ilmapiiri. Jokainen lapsi saa kasvaa omana itsenään ympäröivässä yhteisössä. Kasvatustyössämme korostamme yksilön vastuuta omasta toiminnastaan osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tuemme lasta sosiaalisten taitojen harjoittelemisessa. Lapsen kanssa vietetään aikaa niin pienryhmäkodissa kuin ympäröivässä maailmassa, jolloin lapsi saa kokea olevansa tärkeä niin yksilönä kuin yhteisön jäsenenäkin.

Perhekeskeisyys

Kasvatus- ja hoitotyössämme toteutamme perhekeskeistä otetta työmme lähtökohtana. Aktiivinen yhteydenpito Wilmaan sijoitetun lapsen vanhempiin ja läheisiin, ja siitä muodostuva side ovat laadukkaan ja kantavan yhteistyön pohjana perhetyössämme. Perheiden ja läheisten mahdollisuuksien mukaan teemme perhetyötä myös tapaamalla perheitä heidän kodeissaan. Mitä paremmin saamme vanhemmat kasvatuskumppaneiksemme, sitä paremmin lapsella on rauha kasvaa arjessaan, ja lapsen luottamus ympärillä olevien aikuisten yhteiseen päämäärään kehittyy ja vahvistuu.


Ammatillisuus
Henkilökuntamme on sosiaali- ja terveysalan koulutettuja ammattilaisia. Moniammatillinen ja vahvan kokemuspohjan omaava työyhteisömme vastaa lastensuojelun nykyhetken vaativiin haasteisiin. Työskentelymme perustuu omaohjaajaparityöskentelyyn, minkä myötä mahdollistuu lapsen yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja toteuttaminen kasvatuksessa. Päivitämme ja kehitämme osaamistamme koulutuspäivillä ja pidemmillä opintokokonaisuuksilla.

Tekemisen ilo ja riemu
Meillä on positiivinen asenne työtämme ja toisiamme kohtaan. Teemme työtämme huomioiden sen, mitä lapsi näkee ja aistii aikuisen toiminnassa.

Jatkumo
Kasvatustyöllämme on selkeä suunta, johon kaikki työyhteisömme jäsenet sitoutuvat. Tarjoamamme yksilöllisen jälkihuollon ansiosta lapsella ja nuorella on vahva tunne tuen saamisesta elämäänsä ja jatkumosta.

 


Pienryhmäkoti Wilma Oy, Männistöntie 77, 16390 PAKAA

  näytä normaaliversio » Ylös